1. Phạm vi thu thập thông tin

Khi bạn liên hệ với Bao bì Đức Phát, các thông tin chúng tôi thu thập gồm

  • Họ tên
  • Số điện thoại
  • Email
  • Địa chỉ
  • Các yêu cầu về sản phẩm

2. Mục đích sử dụng thông tin

Các thông tin thu thập được chúng tôi sẽ lưu hành nội bộ, phục vụ cho

  • Quá trình tư vấn khách hàng.
  • Xử lý đơn đặt hàng
  • Cung cấp các thông tin về dịch vụ, chế độ chăm sóc khách hàng

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Bao bì Đức Phát xóa bỏ thông tin các nhân khi khách hàng có yêu cầu

4. Cam kết bảo mật thông tin

  • Bao bì Đức Phát không trao đổi, mua bán thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên website cho 1 bên thứ 3 nào khác
  • Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.