Bao bì Đức Phát sẽ thông báo trước cho quý khách hàng về:

  • Thời gian giao hàng cụ thể
  • Phương tiện, chi phí vận chuyển